Kohtuasi C-163/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. detsembri 2010 . aasta otsus (First-tier Tribunali (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Repertoire Culinaire Ltd versus The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Direktiiv 92/83/EMÜ — Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine — Artikli 20 esimene taane ning artikli 27 lõike 1 punktid e ja f — Köögivein, köögiportvein ja köögikonjak)