Rådets forordning (EØF) nr. 879/81 af 10. februar 1981 om indførelse af indikativlofter og fællesskabstilsyn med indførsler af visse varer med oprindelse i Norge (1981)