Kommissionens forordning (EØF) nr. 1883/89 af 27. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for foderblandinger