Zaak C-554/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 november 2012 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 september 2012 in zaak T-421/09, DEI/Europese Commissie