Kawża C-554/12 P: Appell ippreżentat fit- 30 ta’ Novembru 2012 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tal- 20 ta’ Settembru 2012 , fil-Kawża T-421/09, DEI vs Il-Kummissjoni