Kohtuasi C-554/12 P: Euroopa Komisjoni 30. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 20. septembri 2012 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-421/09: DEI versus komisjon