Kommissionens forordning (EØF) nr. 2181/82 af 5. august 1982 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1235/82 om fastsættelse af monetære udligningsbeløb samt af visse koefficienter og kurser, der er nødvendige for anvendelse heraf