Sprawa T-105/10: Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2010 r. — BASF przeciwko Komisji