C-265/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. április 20-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa kontra Autorità per l'energia elettrica e il gas (2003/55/EK irányelv — A földgáz belső piaca — A földgáz ellátási árára vonatkozó állami beavatkozás 2007. július 1-je után — A gázágazatban működő vállalkozások közszolgáltatási kötelezettségei)