Věc C-265/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. dubna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E. On Vendita srl, Sorgenia spa v. Autorità per l'energia elettrica e il gas ( „Směrnice 2003/55/ES — Vnitřní trh se zemním plynem — Státní zásah do cen dodávek zemního plynu po dni 1. července 2007 — Povinnosti veřejné služby podniků působících v odvětví zemního plynu“ )