Kommissionens forordning (EØF) nr. 3112/82 af 23. november 1982 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug