Kommissionens forordning (EØF) nr. 1585/87 af 4. juni 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2632/86 og om forhøjelse til 175 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse