Nariadenie Komisie (EÚ) č. 56/2011 z  21. januára 2011 , ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 17. a  18. januára 2011 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac január 2011