2011 m. sausio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 56/2011, kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2011 m. sausio 17 d. iki 18 d. , taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2011 m. sausio mėnesiui