Zaak C-157/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 februari 2018 door Tulliallan Burlington Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 december 2017 in zaak T-122/16, Tulliallan Burlington Ltd/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie