Rådets forordning (EØF) nr. 2805/81 af 28. september 1981 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for vin af friske druer og druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, henhørende under pos. 22.05 i den fælles toldtarif, og som fuldt ud er fremstillet i Grækenland (1982)