Kommissionens förordning (EG) nr 663/2003 av den 11 april 2003 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 70:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999