Verordening (EG) nr. 663/2003 van de Commissie van 11 april 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 70e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving