Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/873 af 22. maj 2017 om godkendelse af L-tryptophan produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst. )$