Komisijas Regula (ES) Nr. 91/2010 ( 2010. gada 2. februāris ), ar ko attiecībā uz to preču sarakstu, kuras ir izslēgtas no statistikas, nodokļu administrācijas paziņojumu par informāciju un kvalitātes novērtējumu groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību