Решение на Съда (четвърти състав) от 12 май 2021 г.