Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)