Richtlijn 88/183/EEG van de Raad van 22 maart 1988 tot wijziging van Richtlijn 76/116/EEG ten aanzien van vloeibare meststoffen