Rådets direktiv 88/183/EØF af 22. marts 1988 om ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår flydende gødninger