Verordening (EEG) nr. 490/81 van de Commissie van 25 februari 1981 inzake de verkoop tegen vooraf vastgestelde prijzen, voor verwerking in de Gemeenschap, van bevroren rundvlees uit de voorraden van de interventiebureaus