Kommissionens forordning (EØF) nr. 490/81 af 25. februar 1981 om salg til forudfastsatte faste priser af visse former for frosset oksekød fra interventionslagrene med henblik på forarbejdning i Fællesskabet