KOMISIJAS ZIŅOJUMS 2012. gada ziņojums par šķēršļiem tirdzniecībai un ieguldījumiem