Helyesbítés az Európai Unió által a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) Harmonizált Rendszer Bizottságának 66. ülésén az áruosztályozási vélemények, osztályba sorolási határozatok, a Harmonizált Rendszer Magyarázatának módosításai, valamint a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó egyéb tanácsok, továbbá a Harmonizált Rendszernek a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény szerinti egységes értelmezését és alkalmazását biztosító ajánlások tervezett elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról szóló, 2020. szeptember 25-i (EU) 2020/1410 tanácsi határozathoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 406., 2020. december 3.)