Verordening (EEG) nr. 277/89 van de Commissie van 2 februari 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst