Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3597/86 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1986 περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα