Bekendtgørelse om en licitation vedrørende videresalg af 27 000 tons rug.