2016 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/984, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Krupnioki śląskie (SGN)]$