Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/984, 7. juuni 2016, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Krupnioki śląskie (KGT)]$