Sag T-527/09: Rettens kendelse af 31. januar 2012 — Ayadi mod Kommissionen (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger mod personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — forordning (EF) nr. 881/2002 — den berørtes fjernelse fra listen over omhandlede personer og enheder — annullationssøgsmål — ufornødent at træffe afgørelse)