Licitationsbekendtgørelse med henblik på salg af olieholdige frø, som et interventionsorgan ligger inde med, i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3418/82 (løbende salg)