Benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor douanezaken