Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и риболовните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна