Verordening (EEG) nr. 255/85 van de Commissie van 31 januari 1985 tot vaststelling van de invoerheffingen voor stroop en bepaalde andere produkten van de suikersector