Kommissionens forordning (EØF) nr. 113/81 af 6. januar 1981 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Algeriet, Marokko og Tunesien skal nedsættes