Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1242 ze dne 1. září 2020, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti regionu Murcie