Kommissionens forordning (EØF) nr. 2468/85 af 30. august 1985 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld