Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendros Europos prieglobsčio sistemos papildomos naudos prieglobsčio prašytojams ir Europos Sąjungos valstybėms narėms (tiriamoji nuomonė)