Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1912 af 4. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 hvad angår visse fritagelser for transaktioner inden for Fællesskabet