2016 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2016/5)