Ehdotus NEUVOSTON ASETUS, Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta