Cauza T-632/17: Hotărârea Tribunalului din 9 octombrie 2018 – Erdősi Galcsikné/Comisia („Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente referitoare la procedura EU Pilot no 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Refuz de acces — Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul nr. 1049/2001 — Excepția referitoare la protecția obiectivelor activităților de anchetă — Prezumția generală de confidențialitate — Interes public superior”)