Zaak T-632/17: Arrest van het Gerecht van 9 oktober 2018 — Erdősi Galcsikné / Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende de EU-pilotprocedure nr. 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Weigering van toegang — Artikel 4, lid 2, derde streepje, van verordening nr. 1049/2001 — Uitzondering inzake de bescherming van het doel van onderzoeken — Algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid — Hoger openbaar belang”)