Kawża T-632/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ottubru 2018 – Erdősi Galcsikné vs Il-Kummssjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti dwar il-proċedura EU Pilot Nru 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Rifjut ta’ aċċess — It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-għanijiet tal-attivitajiet ta’ investigazzjoni — Preżunjoni ġenerali ta’ kunfidenzjalità — Interess pubbliku superjuri”)