Meddelande från kommissionen EU-vägledning om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i besöksnäringen – Covid-19 2020/C 169/01