Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului of 29 September 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (JO L 286, 29.10.2008)